عنوان: كانتر بالانس بورينگ سنگين
كارفرما : شركت سنگين صنعت كوهپايه
پيمانكار : شركت هيدرومهر پارسيان
سال انجام پروژه:92
كانتر بالانس بورينگ سنگين
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه هیدرو مهر می باشد

طراحی و پیاده سازی شده توسط شرکت مهندسی سنا ارتباطات
 

آمار بازدید
تعدادبازدیدامروز : 60
تعداد بازدیداین ماه : 1039
تعداد بازدید امسال : 1039
تعداد کل باز دیدها : 1039