عنوان: هيدروليك ماشين فلوپرساژ
كارفرما : شركت بنيان صنعت
پيمانكار : شركت اطلس ماشين اريا
سال انجام پروژه:86

هيدروليك ماشين فلوپرساژ
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه هیدرو مهر می باشد

طراحی و پیاده سازی شده توسط شرکت مهندسی سنا ارتباطات
 

آمار بازدید
تعدادبازدیدامروز : 23
تعداد بازدیداین ماه : 907
تعداد بازدید امسال : 6656
تعداد کل باز دیدها : 6656