عنوان: هيدروليك ماشين كاروسل 800
كارفرما : صنايع چدن اصفهان
پيمانكار : شركت اطلس ماشين اريا
سال انجام پروژه:89

هيدروليك ماشين كاروسل 800
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه هیدرو مهر می باشد

طراحی و پیاده سازی شده توسط شرکت مهندسی سنا ارتباطات
 

آمار بازدید
تعدادبازدیدامروز : 50
تعداد بازدیداین ماه : 762
تعداد بازدید امسال : 14003
تعداد کل باز دیدها : 14003