عنوان: هيدروليك ماشين پرس كمك فنر
كارفرما : شركت ايندامين
پيمانكار : شركت اطلس ماشين اريا
سال انجام پروژه:89

هيدروليك ماشين پرس كمك فنر
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه هیدرو مهر می باشد

طراحی و پیاده سازی شده توسط شرکت مهندسی سنا ارتباطات
 

آمار بازدید
تعدادبازدیدامروز : 13
تعداد بازدیداین ماه : 897
تعداد بازدید امسال : 6646
تعداد کل باز دیدها : 6646