عنوان: هيدروليك ماشين پرس كمك فنر
كارفرما : شركت ايندامين
پيمانكار : شركت اطلس ماشين اريا
سال انجام پروژه:89

هيدروليك ماشين پرس كمك فنر
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه هیدرو مهر می باشد

طراحی و پیاده سازی شده توسط شرکت مهندسی سنا ارتباطات
 

آمار بازدید
تعدادبازدیدامروز : 21
تعداد بازدیداین ماه : 630
تعداد بازدید امسال : 2201
تعداد کل باز دیدها : 2201