عنوان: روانكاري بيرينكهاي سانتريفيوژ
كارفرما : شركت چدن سازان
پيمانكار : شركت هيدرومهر پارسيان
سال انجام پروژه:92

روانكاري بيرينكهاي سانتريفيوژ
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه هیدرو مهر می باشد

طراحی و پیاده سازی شده توسط شرکت مهندسی سنا ارتباطات
 

آمار بازدید
تعدادبازدیدامروز : 10
تعداد بازدیداین ماه : 894
تعداد بازدید امسال : 6643
تعداد کل باز دیدها : 6643